Władze

Władze (kadencja od 25 maja 2022 roku):

Zarząd:

  • Ryszard Wilk – prezes
  • Kamil Opiela – skarbnik
  • Bogdan Ziółkowski – członek

Komisja Rewizyjna:

    Komisja Rewizyjna Oddziału Międzyuczelnianego PTTK

Łeb-miszcz:

    Mikołaj Rogiński
    Michał Segit