1% dla Jedynki

Drodzy Jedynkowicze, Przyjaciele, Sympatycy!

Dziękujemy za przekazanie części swojego podatku na rozwój działalności Koła.
Z Wasza pomocą udało nam się kupić i konserwować sprzęt turystyczny oraz dofinansować liczne (i owocne!) działania promocyjne Koła. Bez Was by się to wszystko nie udało! Również w tym roku podatkowym liczymy na Waszą pamięć!


Jak  wspomóc nas swoim 1% ?

W dniu 11.01.2005 roku Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie, skupiający również nasze Koło PTTK nr 1, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 000 019 1794 jako Organizacja Pożytku Publicznego.
Bez wydawania dodatkowych pieniędzy każdy podatnik może wspomóc taką organizację.

Dlatego zachęcamy do wspierania naszego Koła!


Kto może przekazać 1%?

 • ryczałtowcy – PIT 28,
 • przedsiębiorcy – PIT 36,
 • przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
 • pracownicy – PIT 37,
 • gracze giełdowi – PIT 38,
 • osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39

Jak to zrobić?

Deklaracja podatkowa zawiera 2 pola, które należy uzupełnić, by przekazać 1% należnego podatku wybranej organizacji:

 • „Numer KRS”  (pole 137 w PIT-37, pole 323 w PIT-36): 000 019 1794
 • „Wnioskowana kwota” (pole 138 w PIT-37, pole 324 w PIT-36)
 • w rubryce „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” w polu „Cel szczegółowy”  (pole 139 w PIT-37, pole 325 w PIT-36) należy wpisać „Koło PTTK nr 1”

Aby do Oddziału Międzyuczelnianego zostały przesłane przez Urząd Skarbowy dane wpłacającego, należy zaznaczyć pole 140 w PIT-37 lub 325 w PIT-36.

SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE przedstawia także BROSZURA MINISTERSTWA FINANSÓW dostępna >>>TUTAJ.

Dla pewności uprzejmie prosimy jednak o przesłanie do Oddziału Międzyuczelnianego informacji o swojej wpłacie wg wzoru:

1. Darczyńca: ……………………………….
2. Kwota 1%: ………………………………..
3. OM lub jednostka Oddziału, na rzecz której wpłacamy: Koło PTTK nr 1
4. Urząd Skarbowy do którego została złożona deklaracja: ……………

Informację tę prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres skarbnik@om.pttk.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
Skarbnik Oddziału
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

Jak to w skrócie wygląda?

 • obliczamy swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu
 • obliczamy 1% tego podatku
 • przy wypełnianiu odpowieniego dla siebie formularza w odpowiednim miejscu wpisujemy kwotę z obliczonego 1% podatku
 • w odpowiednim polu formularza wpisujemy „Koło PTTK nr 1” i zaznaczamy pole „wyrażam zgodę”
 • składamy w Urzędzie Skarbowym formularz PIT do 30 kwietnia 2017 rokumożna elektronicznie 🙂
 • wysyłamy maila/list tradycyjny do OM z informacją, na jaką jednostkę przeznaczyliśmy nasz 1%
  np. na adres skarbnik@om.pttk.pl

Jak nas wspomóc inaczej?

Oczywiście niezależnie od 1% podatku możesz nam przekazać dowolną darowiznę. W takim wypadku skontaktuj się z Zarządem Koła.

 

Dziękujemy za pomoc!

Zarząd i Członkowie Koła PTTK nr 1 / OM W-wa przy Politechnice Warszawskiej