Kontakt

Siedziba

Stołówka Centralna Politechniki Warszawskiej, sala nr 105

Korespondencja

Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

(Uwaga: z występujących tutaj adresów e-mail należy przed użyciem usunąć wkładki antyspamowe typu „USUN-TO” i podobne)

E-mail: zarzad_jedynki@USUN-TOgooglegroups.com w przypadków zwrotów prosimy pisać bezpośrednio do prezesa.
(Na powyższy adres prosimy o przysyłanie wszelkiej korespondencji o charakterze ogólnym, nie skierowanej personalnie do osób z Zarządu Koła). Pamiętaj: bardzo nie lubimy SPAMU!!!

Lista dyskusyjna:

Lista dyskusyjna Koła działa pod adresem kolopttknr1@USUN-TOgooglegroups.com. Aby się na nią zapisać należy wysłać maila bez tematu i bez treści na adres kolopttknr1+subscribe@USUN-TOgooglegroups.com. Wypisać się można wysyłając maila bez tematu i bez treści na adres kolopttknr1+unsubscribe@USUN-TOgooglegroups.com.

Na liście dyskusyjnej w pierwszej kolejności znajdziecie najświeższe informacje o naszej działalności i organizowanych wycieczkach.

Turystyka w ramach WF http://pttk.hosting.polibuda.info/