Kurs OT

INFO:

kursot.jedynka [at] gmail.com

lub

zarzad_jedynki [at] googlegroups.com

 


Jeżeli lubisz podróżować, a górskie wędrówki są Twoją pasją lub jeśli dopiero zaczynasz przygodę z turystyką, a także:

Chcesz poznać wielu ciekawych ludzi?
Zwiedzić z nimi piękne zakątki naszego kraju i nie tylko?
Nauczyć się wielu ciekawych rzeczy o regionach, po których wędrujesz?
Przy okazji zdobyć uprawnienia PTTK?

…to kurs OT jest właśnie dla Ciebie!

Co to jest OT?

Organizator Turystyki (OT) PTTK to osoba, która zna się na turystyce, umie bezpiecznie i ciekawie prowadzić grupę oraz ma wiedzę wystarczającą, by fajnie opowiedzieć o napotkanym zabytku czy też innym obiekcie. OT ma umiejętności, które pozwalają mu wyjść z sytuacji kryzysowych, takich jak wypadek w górach czy atak szalonych mrówek. Jednak przede wszystkim czerpie on ogromną radochę z uprawiania turystyki, a posiadaną wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi.

Co obejmuje kurs?

Kurs dzieli się na 2 części – teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna składa się z cotygodniowych wykładów, podczas których zostaną przybliżone następujące tematy:

 1. Zagadnienia związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem grup turystycznych oraz organizacją imprez turystyki kwalifikowanej, w tym m. in.:
  • psychologia i prowadzenie grupy,
  • terenoznawstwo i umiejętność korzystania z map,
  • podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • podstawowe aspekty prawne związane z organizacją imprez turystycznych.
 2. Podstawy krajoznawstwa:
  • budownictwo drewniane i architektura,
  • założenia obronne i fortyfikacje,
  • atrakcje turystyczne Polski,
  • etnografia,
  • historia turystyki,
  • system ochrony przyrody w Polsce

i wiele innych.

Najważniejsza jest jednak część praktyczna, czyli wyjazdy i udział w imprezach na orientację, w trakcie których będzie można zweryfikować zdobytą wiedzę i umiejętności. Wyjazdy i imprezy odbywają się w weekendy, wyjeżdżamy też na dłuższy obóz w czasie ferii zimowych lub na majówkę.

Warunki zaliczenia kursu i zdobycia uprawnień PTTK

Warunki zaliczenia kursu określa Kierownictwo kursu OT (KierKOT) i podaje je uczestnikom na pierwszych zajęciach. Obejmują one m.in.: udział w określonej liczbie dni wyjazdowych w czasie trwania kursu (wybór terminów wyjazdów jest zależny od uczestnika kursu), udział w jednym dłuższym wyjeździe szkoleniowym (zimowym lub majowym), udział w manewrach topograficznych, warsztatach architektonicznych i imprezie na orientację, pomoc w organizacji rajdów. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, jednak bardzo przydatna. 🙂

W celu zdobycia uprawnień Organizatora Turystyki PTTK po zaliczeniu kursu należy przystąpić do egzaminu zewnętrznego składającego się z części pisemnej i ustnej, organizowanego przez Komisję ds. OT Oddziału Międzyuczelnianego PTTK. Do egzaminu mogą podchodzić tylko członkowie PTTK.

Ile kosztuje kurs?

Kurs jest za darmo. Kursanci muszą jedynie pokryć drobne koszty materiałów szkoleniowych oraz koszty swojego uczestnictwa w wyjazdach.

Czy sobie poradzę?
Oczywiście! 🙂 Zachęcamy do udziału w kursie zarówno osoby zaczynające swoją przygodę z turystyką, jak i posiadających już pewne doświadczenia. Wystarczy chęć przygody i trochę wolnego czasu.

Masz pytania? Chcesz się zapisać? Napisz do nas!

zarzad_jedynki [Surykatka] googlegroups.com

kursot.jedynka [Surykatka] gmail.com