Materiały kursowe

Materiały kursowe w wersji papierowej i elektronicznej zostaną przekazane kursantom na zajęciach.

Egzaminy OT z ubiegłych lat dostępne są tutaj.