Maciek Florek
zmarł 2 sierpnia 2017 r. w wieku 36 lat.
Prezes Koła PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej w latach 2003-2005.
Przewodnik SKPB (blacha nr 653)
Niezwykle spokojny i życzliwy przyjaciel w wielu wędrówkach i przygodach.

Pożegnaliœmy œp. Maćka w œrodę 9. sierpnia 2017 r. na Cm. Północnym w Warszawie
'Maciek Florek na 60-leciu Koła PTTK nr 1 przy PW w Koszelance k.Łochowa, 2014.09.21  


webmaster (tu też ewentualna korekta)

Strona główna