XI Turystyczny Rajd na Orientację

JESIEŃ IDZIE 2006

Okolice Karczewa, 3 grudnia 2006

PROTOKÓŁ

Miejsce imprezy: Lasy w okolicach Karczewa, w rejonie rez. ,,Na torfach'' na terenie Nadleśnictwa ,,Celestynów''

Data imprezy: Niedziela, 3 grudnia 2006

Pogoda: Zupełnie przyjemna. Czasem słoneczna czasem nieco pochmurna. Dość ciepło jak na początek grudnia.

Organizatorzy: Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej , Klub Turystyki Górskiej "Magury", i przyjaciele

Zespół Organizacyjny:

Etapy: (Linki jeszcze nie działają)

Kat. Nr Nazwa Budowniczy Etapu Długość Limit PK / S Pkt. OInO
TS 1 Torfowe Molekulki.
TraSa dla łosi
Leszek Herman-Iżycki optymalna 6800 m
teoretyczna 5500 m
160+40 18 PK / 1620 2
TS 2 Szwajcaria Mazowiecka Piotr Buciak ok. 5000 m 115 + 45 11 PK + LOP (2 PK)/ 1110 2
TP 1 Etap I Katarzyna Kalinczuk 5 380 m 130+30 10 PK + LOP (3 PK) / 1090 2
TP 2 Etap II Maciej Ostrowski 7 260 m 160 + 50 13PK + LOP (5 PK) / 1480 2

PK - ilość punktów na trasie, S - wartość trasy

Klasyfikacje:

 1. Kategoria TP (2 x 2 pkt do OInO)

  Lp. Nazwa zespołu Skład Zespołu E1 E2 E1+E2
  Pkt. Kar. PP Pkt. Kar. PP PP
  1   Zbigniew Sztajnykier 0 1000 30 986 1986
  2 TRZOS Zbigniew Wiliński
  Waldemar Kamiński
  Aleksander Kozłowski (lat 10)
  0 1000 35 983 1983
  3 Koło PTTK nr 1 / Drapieżna Ryszard Wilk
  Bogdan Ziółkowski
  25 977 10 1000 1977
  4 OLBnO Janusz Olbrycht
  Anna Olbrycht
  10 991 55 970 1961
  5 ADAN Anna Juszczyk
  Adam Romański
  20 982 90 946 1928
  6 ŁAZĘGI BIEŻNIKOWATE Maciej Maszewski
  Ania Rostkowska (lat 11)
  Beata Rostkowska
  29 974 226 854 1828

  Objaśnienia: Lp. - miejsce zajęte w rajdzie, E1 - punkty z etapu 1, E2 - punkty z etapu 2, E1+E2 - suma punktów z obu etapów, Pkt. kar. - suma punktów karnych z etapu, PP - punkty przeliczeniowe

  Komentarze sędziego: Na etapie I TP wyjątkowo liberalnie podchodziliśmy do opisów punktów kontrolnych. Mimo, że na odwrocie mapy umieszczony był opis jak poprawnie wpisywać punkty do karty startowej uczestnicy startujący bardzo często punktów nie opisywali wcale. Zdecydowaliśmy, że 10 pkt. karnych za opis będziemy dawać tylko w przypadku kreślenia na karcie startowej (normalnie grozi za to dyskwalifikacja). Przypominamy, że poprawny opis punktu na trasie składa się z jego numeru spisanego z mapy i symbolu lampionu. Wpisu należy dokonywać kredką wiszącą na punkcie kontrolnym. Liczby nadrukowane w polach karty startowej są numerami pól karty startowej, a nie numerami punktów kontrolnych!
  Jeśli w trakcie imprezy stwierdzisz, że lampion, który wpisałeś do karty startowej jest nieprawidłowy powinieneś w pierwszej wolnej kratce karty startowej wpisać jeszcze raz numer PK, na którym popełniłeś błąd i kod z prawidłowego lampionu. Sędzia uzna Ci wtedy tzw. przebitkę za 10 pkt. karnych. Kreślić wpisów na karcie startowej nie wolno pod karą dyskwalifikacji drużyny za "podrabianie wpisów na karcie startowej".

 2. Karty Startowe TP: Etap 1 TP , Etap 2 TP
 3. Kategoria TS (2 x 2 pkt do OInO)

  Lp. Nazwa drużyny Skład drużyny E1 - pkt. kar. E1 - PP E2 - pkt. kar. E2 PP SUMA PP TMWiM
  1   Andrzej Krochmal 25 988 25 1000 1988 1000
  2   Wiktor Marczak 6 1000 110 923 1923 967
  3   Mariusz Siwiec 160 905 328 727 1632 821
  4   Kazimierz Makieła 520 683 419 645 1328 668
  5 PLUS JEDEN Andrzej Cudziło 166 901 680 410 1311 659
  6 Inochodziec Sławomir Frynas
  Roman Pietrzak
  820 497 430 635 1132 570
  7 KRNĄBRNE
  WIEWIÓRKI
  Agata Krawędkowska
  Mikołaj Rogiński
  1395 143 1165 1 144 72
 4. Karty Startowe TS:
  Etap 1 , Etap 2

Mapa wzorcowa: (Link jeszcze nie działa) Wszystkie lampiony z lasu

Zdjęcia z imprezy:

Podsumowanie


Serdecznie zapraszamy na
XII Turystyczny Rajd na Orientację JESIEŃ IDZIE 2007


Regulamin XI Turystycznego Rajdu na Orientację JESIEŃ IDZIE 2006
Zapraszamy do archiwum TRnO Jesień Idzie

Ostatnia aktualizacja 20 grudnia 2006

Uwagi o stronie proszę przesyłać na adres: m.ostrowski@inet.waw.pl