XI Turystyczny Rajd na Orientację

JESIEŃ IDZIE 2006

REGULAMIN IMPREZY


Miejsce: Lasy w okolicach Karczewa

Termin: Niedziela , 3 grudnia 2006

Organizatorzy: Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej, Klub Turystyki Górskiej "Magury" i przyjaciele


Forma: Turystyczne marsze na orientację w kategoriach:

Klasyfikacje w kategoriach TJ i TS są zaliczane do klasyfikacji Konkursu TMWiM

Teren: TS, TJ - bagnisty dla łosi, krzeczasty dla dzików i górzysty dla alpinistów TP - o przebieżności dobrej i średniej, zróżnicowanej drożni i rzeźbie terenu

Mapy: TS - modyfikowane, kolorowe lub czarno-białe; TP - pełne, czarno-białe


Start: Parking przy leśniczówce TORFY w godzinach 9:30 - 10:30
Dojście od przystanku Karczew-Kościół szlakiem żółtym w kierunku północnym aż do jego zakończenia przy kapliczce, dalej "czerwoną drogą" (az. 120 stopni, 1 250 m), następnie skręcić w prawo (azymut 160 stopni, 300 m). Od przystanku Karczew - Kościół do startu ok. 3.5 km. Do kapliczki jest również wygodne nieznakowane dojście od przystanku Karczew Os. Ługi.
Start zostanie zamknięty o godz. 10:30


Ramowy program imprezy:

9:30 - 10:30 - start na I etap

12:30 - 13:30 - praca mety I etapu, drożdżówka + herbata/kawa

12:45 - 13:45 - start uczestników na II-gi etap

15:00 - 17:00 - praca mety etapu II


Dojazd:

Autobusami linii prywatnych i PKS do przystanku Karczew-Kościół lub Karczew Os. Ługi. Autobusy firmy "Minibus" odjeżdżają z przystanku Centrum o godz.: 7:59, 8:19, 8:29, 8:39, 8:59, 9:14. Przystanki w Warszawie: Rondo Wiatraczna, Marsa, Międzylesie, Falenica. Orientacyjny czas przejazdu: 1:05 h. Cena biletu Warszawa Centrum - Karczew 4.00 PLN; Wwa Wawer - Karczew 3.00 PLN, W-wa Falenica - Karczew 2.50 PLN. Informacje na podstawie

Dojazd dla uczestników zmotoryzowanych: Dojechać do Otwocka. W Otwocku ulicą Andriollego aż się skończy. Dalej tą samą drogą w las.


Powrót:
Ostatni autobus komunikacji prywatnej z Karczewa odchodzi o godzinie 22:40. Organizatorzy liczą na to, że żaden z uczestników imprezy nie będzie musiał z niego korzystać.


Zgłoszenia: przyjmowane pod nr tel. (022) 627 39 95 (w dni powszednie w godz. 20:00-22:00), poczta elektroniczna m.ostrowski@inet.waw.pl, do 30 listopada 2006 włącznie. Zgłoszenie po tym terminie nie gwarantuje otrzymania pełni świadczeń (w kat. TS może to oznaczać wyłącznie mapy cz.-białe). Zgłoszenia na starcie będą przyjmowane tylko w wyjątkowych przypadkach o ile dostępna będzie wystarczająca ilość materiałów startowych.

Świadczenia: Mapa dla uczestnika (TS), zespołu (TP), protokół dla zespołu, niewielki poczęstunek między etapami, niespodzianki, dla zwycięzców: dyplomy, bezpłatny start w XII TRnO Jesień Idzie 2007.


Wpisowe: (płatne na starcie)

dla osób zgłoszonych do 17 XI 2005:

Członkowie koła PTTK nr 1,
Studenci Politechniki Warszawskiej*........ 8 zł

pozostali uczestnicy

....... 10 zł

dopłata dla zgłoszonych po 17 XI 2005:
bez zniżek i gwarancji pełni świadczeń


...... +2 zł

dopłata dla niezgłoszonych:
o ile będą wolne mapy i bez żadnych gwarancji


.......+4 zł

* za okazaniem legitymacji studenckiej PW

Z wpisowego na trasie TS zwolnieni są zwycięzcy ubiegłorocznej edycji Jesień Idzie: Piotr Janowski, Bartek Janowski, Mateusz Janowski, Wiktor Marczak i Andrzej Przychodzeń.


Uwagi końcowe:

 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Uczestnicy powinni posiadać przynajmniej jedną sprawną latarkę na zespół.
 • Impreza może zostać odwołana w przypadku wprowadzenia zakazu wstępu do lasu przez Nadleśnictwo. Decyzja o odwołaniu imprezy podjęta zostanie w piątek (1 XII 2006) przed imprezą o godz. 2100 - jeśli w dniu tym zakaz będzie obowiązywał, lub w dniu wprowadzenia zakazu ( 2-3 XII 2006).
 • Uczestnicy powinni zadbać o ubiór odpowiedni do panujących warunków pogodowych i terenu, w którym odbywa się impreza.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas imprezy wobec uczestników i osób trzecich.
 • Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich dorośli opiekunowie lub rodzice.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • Uczestnicy niepełnoletni przed startem w imprezie są zobowiązani przedstawić pisemne pozwolenie od rodziców zezwalające im na start w imprezie lub ustną zgodę pełnoletnich opiekunów, którzy biorą odpowiedzialność za ich start w imprezie. W pisemnym pozwoleniu musi znajdować się zdanie, że rodzice zapoznali się z niniejszym regulaminem.
 • Na imprezie obowiązują regulaminy InO zatwierdzone przez KInO ZG PTTK
 • Kategoria zostanie rozegrana, jeśli w terminie zgłoszone zostaną co najmniej 3 drużyny i na start zgłosi się co najmniej jedna drużyna. W przypadku nierozgrywania danej kategorii osoby zgłoszone będą miały możliwość startu w innej kategorii.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów


Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy
Archiwum Jesień Idzie


Walcz ze spamem! Kliknij tutaj!


Ostatnia aktulizacja 25 listopada 2006 by m.ostrowski@inet.waw.pl