Listopad 2013 06

listopad201306.jpg

Cerkiew w Jaworkach

Murowana z kamienia dawna cerkiew łemkowska p.w. Jana Chryzostoma Złotoustego z 1798 roku. Wewnątrz zachowało się wyposażenie z XVIII wieku i równie stary ikonostas. Od wysiedlenia Rusinów z Rusi Szlachtowskiej, cerkiew pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Świątynia powstała na miejscu wcześniejszej drewnianej cerkwi z 1680 r., która niedługo po wybudowaniu spłonęła. Swoją architekturą nawiązuje bardziej do kościołów łacińskich niż cerkwi. Powodem tego jest obowiązujące w czasie budowy cerkwi prawo austriackie, na podstawie którego w wielu przypadkach budowa odbywała się według z góry ustalonych kanonów – tzw. architektury “józefińskiej”. Świątynię wybudowano z kamienia wapiennego sprowadzonego ze Słowacji. Wewnątrz zachował się rokokowy ikonostas i inne elementy wyposażenia. Po wysiedleniu Rusinów cerkiew przejęli rzymscy katolicy napływający tu z terenu Podhala. Szybko erygowano parafię rzymskokatolicką, ratując w ten sposób dawną cerkiew od zapomnienia i ruiny. Obecnie dawna cerkiew nosi wezwanie św. Jana Chrzciciela. źródło: idziepoziemi.wordpress.com

Photo album created with Web Album Generator