Adam Skrzecz
zmarł 9 czerwca 2005 r.
w Warszawie
Zasłużony działacz turystyczny
w Kole PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej, przewodnik SKPB (blacha nr 100), przodownik GOT, OTP, GON. Aktywny organizator turystyki w warszawskim środowisku akademickim, szczególnie w II połowie lat 60.
Doktor chemii.
Wspaniały, nieodżałowany przyjaciel.

Uroczystości żałobne odbyły się 14 czerwca 2005 (wtorek) o godz. 14:40 w kościele na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.
 


zdjęcia


webmaster (+ ewentualna korekta)

Strona główna