Góry Świętokrzyskie, 25-26 listopada 2006 (ŚWIĘTOKRZYLE)
wyjazd szkoleniowy kursu OT - sprawozdanie


kadra
: Szymon Bijak PTP nr leg 10401 Agata Krawedkowska OT

uczestnicy: Anna Kołodziejczyk,Joanna Stelmaszczyk,Marcin Grabowski, Joanna Marcyniuk, Anna Łoń, Aleksandra Zatorska, Dawid Grzegorczyk, Leszek Wojciechowski, Mikołaj Roginski, Marcin Dziewiecki, Karol Pawlik, Sebastian Miernicki, Dorota Mróz, Łukasz Skłodowski, Kataryna Józefowicz, Ewa Naszewska, Anna Sadowska, Andrzej Cudzilo, Agata Krawedkowska, Szymon Bijak

trasa
25.11 Warszawa- przejazd PKP do Kielc- przejazd PKS do Jaskini Raj- Pieszo G. Zel;ejowa- Checiny- zamek w Cghecinach
26.11 Checiny- przejazd busem do Zgorska- Zagrody - pieszo- Pasmo Posłowickie- Pasmo Dyminskie- Bukowka Petla- przejazd MPK do centrum Kielc- przejazd PKP do Warszawy


info dla osob zbierajacych odznaki turystyczne,
http://www.krajoznawca.eu,
http://pttk.pl/pttk/odznaki/
OTP http://pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=ro_otp
GOT http://pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=ro_got
lub http://tdygala.republika.pl/ gdzie wszystko jest wyjasnione lopatkologicznie :)
TP http://okop.om.pttk.pl/odznaki.html

na wyjezdzie uzyskalismy

OTP- odznaka turystyki pieszej:

25.11 Czerwona Góra - Jaskinia Raj- Zelejowa- Chęciny(zamek krolewski, kosciol parafialny sw Bartlomijea, rynki, kamienica Niemcowka, d. synagoga, klasztor Bernardynek), 9 km 10 pkt za zwiedzanie miasta
26.11 Zgórsko Zagrody- Pierscienica- Telegraf (408)- Bukowka, 11 km, razem 20 pkt za przejscia piesze + 10 za Checiny

GOT- gorska odznaka turystyczna- punktacja jest wg regulaminu
25.11 Dobrzeczka- Czerwona Gora- Sitkowka 2 pkt Sitkowka- Zelejowa (372)- Checiny 5 pkt Checiny- zamek (g. zamkowa 360)- Checiny 2 pkt
26.11 Słowik- Biesak (381)- Przelecz pod Obrankiem 5 pkt Przelecz pod Obrankiem- Pierscienica (365)- Wielka 2 pkt Wielka- Telegraf (408)- Bukowka 5 pkt
w rubryce nr wycieczki wg reg wpisujecie Gory Swietokrzyskie
w rubryce o obecnowc przodownika wpisujecie "TAK"- bo w sumie z Wami bylem
dla osob zbierajacych juz duza GOT: Zelejowa i Telegraf

TP- odznaka "Turysta Przyrodnik"
wycieczka kursu OT Kolo PTTK nr 1 przy PW
udzial w wycuieczce przyrodniczej 2* 2 pkt - 4 pkt
rezerwat "jaskinia raj" 5
rezerwat "gora zelejowa" 5
razem 14 pkt