SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI SZKOLENIOWEJ KURSU OT

PO STARÓWCE WARSZAWSKIEJ 21.01.2006Dnia 21 stycznia 2006 roku odbyła się 3-godzinna, piesza wycieczka po warszawskim Starym i Nowym Mieście. Impreza miała charakter szkoleniowy – adresowana była do uczestników Kursu Organizatora Turystyki PTTK w Kole PTTK nr 1 przy PW. W wycieczce wzięło udział 14 (?) osób:

Kursanci:

1) Dariusz Parzuchowski

2) Justyna Kalota

3) Marta Kiszczak

4) Agata Krawędkowska

5) Joanna Bucka

6) Maciej Rokicki


oraz osoby związane z Kołem nr 1 :


7) Dorota Mróz

8) Katarzyna Brzozowska

9) Paulina Czarno

10)Ryszard Wilk

11)Urszula Chudan

12)Wiktor Szczepanik

13)Szymon Bijak

14)Urszula Wapniarska


Imprezę przygotował i prowadził Piotr Majdak, przewodnik miejski i Organizator Turystyki PTTK. Impreza nie wyniosła żadnych kosztów.


Trasa wycieczki obejmowała następujące obiekty:

 1. Rynek Nowego Miasta (historia, układ, funkcje)

 2. Kościół Sakramentek (historia zakonu; omówienie fasady, zwiedzanie wnętrza kościoła i rozmównicy)

 3. Ulica Freta (historia i rola)

 4. Kościół św. Jacka /dominikanów/ (fasada i wnętrze kościoła; historia zakonu)

 5. Kościół św. Ducha /paulinów/ (historia zakonu, fasada)

 6. Mury miejskie i barbakan (historia i funkcje murów obronnych)

 7. Rynek Starego Miasta (jako przykład lokacji na prawie niemieckim; historia i funkcje)

 8. Kościół św. Marcina (fasada, klasztor, wnętrze, kościoła)

 9. Katedra św. Jana (fasada i wnętrze)

 10. Kościół Jezuitów (fasada)

 11. Kanonie

 12. Zamek Królewski (przebudowy, historia, funkcje)

 13. Plac Zamkowy i Krakowskie Przedmieście (historia i funkcje)

 14. Kolumna Zygmunta

 15. Ruchome schody nad Trasą WZ /kamienica Johna/

 16. Kościół św. Anny (fasada, wnętrze, zakrystia)

 17. Figura MB Passawskiej


Główny nacisk położony był na omówienie elementów architektonicznych i historii zwiedzanych obiektów, a także przekazanie informacji związanych z dziejami miasta. W prezentacji poszczególnych budowli kursanci brali czynny udział – przedstawiali przygotowane przez siebie informacje.Piotr Majdak