XLII Rajd turystyczny Puszcza Białawraz z Imprezą na Orientację

8-9 kwietnia 2006

 

Regulamin Imprezy na Orientację

 

 

Organizatorzy: Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej i przyjaciele

 

Miejsce: Puszcza Biała, pomiędzy Wyszkowem a Długosiodłem

Termin:  niedziela, 9 kwietnia 2006

 

Forma:    turystyczne marsze na orientację w kategoriach:

·       TP – dla początkujących i słabiej zaawansowanych, bez granicy wieku –

                   zespoły 1-5 os.; 1 etap dzienny – 2 pkt do OInO

·       TJ - dla zaawansowanych juniorów (rok ur. od 19875 w kategoriach:) – zespoły 1-2 os.; 1 etap dziennye - 2 pkt do OInO

·       TS - dla zaawansowanych seniorów (rok ur. do 19875 w kategoriach:) – zespoły 1-2 os.; 1 etap dziennye - 2 pkt do OInO

 

Start, baza: Publiczna Szkoła Podstawowa w Porządziu k. Wyszkowa

 

Dojazd:   a) osoby uczestniczące w sobotnich trasach rajdowych nocują na miejscu,

                b) dla osób przybyłych wyłącznie na InO – dojazd PKP i PKS, busy albo środkami własnymi. Szczegóły:

·          Dojazd PKP z Warszawy: Dworzec PKP Wileński 9:10 – 10:06 Tłuszcz (przesiadka) 10:10 – 10:49 przystanek Dalekie za Wyszkowem (pociąg do Ostrołęki), następnie ok.1-1.5h dojścia przez las i pola (trasa znakowana wstążkami, na W)

·          Dojazd PKP z Warszawy dla cierpiących na bezsenność: Dworzec PKP Wileński 5:42 – 6:38 Tłuszcz (przesiadka) 7:06 – 7:45 przystanek Dalekie za Wyszkowem (pociąg do Ostrołęki), następnie ok.1-1.5h dojścia przez las i pola (trasa znakowana wstążkami, na W)

·          Dojazd PKS z Warszawy: Dworzec PKS Stadion, autobusy o 7:00 (na Bosewo Stare) lub 8:15(P) (na Lubiel Nowy), przyjazd (odpowiednio) ok. 8:40 lub 9:27 w pobliżu szkoły.

·          Możliwy jest również dojazd (we własnym zakresie) wieczorny w sobotę na nocleg – zapraszamy! Wieczorem dla chętnych wspólne śpiewanie turystyczne i niespodzianki.

 

Powrót:                 PKS – 17:38 (Porządzie Las) – w Warszawie (Stadion) 19:16.

                PKP – przystanek Dalekie: 13:12; 16:54 (P); 19:56 (P) (P) - od Tłuszcza pociąg pospieszny

Program imprezy:

9:30 – 12:00 start uczestników kategorii TP, TJ i TS

11:00 – 17:00 praca mety,

17:00 ostateczne zakończenie imprezy

 

Mapy: TP – pełne, kolorowe, TJ, TS – pomoce mapopodobne J;.

 

Teren: lasy (i pola) o różnej przebieżności, miejscami podmokłe i zabagnione

 

Zgłoszenia:   a) dla osób uczestniczących w sobotnim rajdzie turystycznym – najpóźniej na trasach rajdu

      b) dla osób planujących przybycie wyłączne na InO – w środy w godz. 19-20 w siedzibie Koła: sala 301 Gmachu Chemii PW, ul. Noakowskiego 3, Warszawa, albo do czwartku 6 kwietnia do Katarzyny Kalinczuk, e-mail nietoperekka@tlen.pl ,bądź telefonicznie 506 400 508 w godzinach wieczornych (17-22)

Zgłoszenie po terminie lub brak zgłoszenia nie gwarantuje otrzymania pełni świadczeń i startu w Ino oraz powoduje zwiększenie opłaty wpisowej.

 

Świadczenia: mapa dla uczestnika na trasach TS i TJ, dla zespołu na trasie TP, protokół dla zespołu, niespodzianki, potwierdzenia udziału; dla zwycięzców dyplomy.

Wpisowe (płatne na miejscu):

·          uczestnicy  sobotnich tras rajdu – 0 zł.

·          pozostali studenci, uczniowie, członkowie PTTK – 5 zł.

·          pozostali uczestnicy – 6 zł.

·          zgłoszenie po terminie lub brak zgłoszenia – należy doliczyć 1 zł.

Uwagi końcowe:

·          Na terenie Puszczy Białej może być problem z zasięgiem telefonów komórkowych!

·          Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

·          Impreza może zostać odwołana w przypadku wprowadzenia zakazu wstępu do lasu przed Nadleśnictwo.

·          Uczestnicy powinni zadbać o ubiór odpowiedni do panujących warunków pogodowych i terenu, w którym odbywa się impreza.

·          Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas imprezy wobec uczestników i osób trzecich.

·          Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich dorośli opiekunowie lub rodzice. Uczestnicy niepełnoletni przed startem w imprezie są zobowiązani przedstawić pisemne pozwolenie od rodziców zezwalające im na start w imprezie lub ustną zgodę pełnoletnich opiekunów, którzy biorą odpowiedzialność za ich start w imprezie. W pisemnym pozwoleniu musi znajdować się zdanie, że rodzice zapoznali się z niniejszym regulaminem.

·          Członkom PTTK gwarantujemy ubezpieczenie NNW, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

·          Na imprezie obowiązują regulaminy InO zatwierdzone przez KInO ZG PTTK

·          Kategoria zostanie rozegrana, jeśli na start zgłosi się co najmniej jedna drużyna. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona, jeśli kategorię ukończą minimum 3 drużyny.

·          Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej - http://jedynka.om.pttk.pl

Kierownik InO: Katarzyna Kalinczuk, nietoperekka@tlen.pl , tel. 0506 400 508.