Sprawozdanie Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego
Kadencja 2000-2002


  1. W czasie od IV. 2001 do IV. 2002 funkcję p.o. sekretarza pełniła kol. Karolina Czuczeło. Zarząd Oddziału pragnie jej podziękować za zaangażowanie w prace Zarządu.

  2. Obrót Oddziału za rok 2001 wyniósł 22 tys. zł i wzrósł w porównaniu z rokiem 1999 o 50%, dzięki udziałowi Oddziału w konkursie na działalność programową i wyższym dofinansowaniom baz, a także dofinansowaniu kursów OT przez Ministerstwo Gospodarki.

  3. W czasie kadencji 2000-2002 przybyło w Oddziale 2 nowe koła, tj. Studenckie Koło Przodowników Turystyki Górskiej i Koło Turystyczne Matematyków. Reaktywowano koło 18, czyli tzw. FTiMS.

  4. Ilość członków Oddziału systematycznie rośnie, ww roku 2002 było to 270 członków. Niestety, część klubów wykupuje znaczki bezopśrednio w Zarządzie Głównym lub Oddziale Mazowsze, nie informując o tym Zarządu Oddziału.

  5. Do podstawowych problemów Oddziału, wymagających rozwiązania w czasie najbliższym, należą:
  1. Usystematyzowanie współpracy z poszczególnymi kołami. Część kół Oddziału ma unię personalną ze Stowarzyszeniami o tej samej nazwie. Do kół tych należą SKPB, SKG, Styki, Tramp. Zdarza się, że działania podejmuje Stowarzyszenie jak gdyby w ramach oddziału a bez wiedzy Zarządu Oddziału, co jest praktyką niedopuszczalną.
  2. Uporządkowanie i zebranie dokumentacji Oddziału. W siedzibie Klubów "1" i "Redox" znajdują się szafy, gdzie powyższą dokumentację można zgromadzić. Dotychczasowe rozwiązania, jak gromadzenie dokumentacji Oddziału wsrod członków Zarządu, nie zdały egzaminu.
  3. Rozwój i zacieśnienie współpracy Komisji Oddziału Międzyuczelnianego, w szczególności reaktywowanie Komisji pieszej i rowerowej.
  4. Organizacja dofinansowań dla poszczególnych kursów przodownickich.