Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie:Dlaczego OPP?


Dlaczego wolontariat?


Co z tego wynika?


i o innych sprawach - tutaj przeczytasz

OPP - to znaczy "Organizacja Pożytku Publicznego", forma prawna której podstawy działania określa " Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 873). OM PTTK jest OPP.

Wstęp
Kiedyś, gdy zdarzył się w turystyce nieszczęśliwy wypadek, choć na ogół badano przyczyny, często załamywano ręce i mówiło się "trudno, taki traf...". Niejednokrotnie na tym się kończyło.
Dzisiaj, gdy zdarzy się odpowiednio nieszczęśliwy wypadek, choć na ogół bada się przczyny, załamuje ręce i mówi się "trudno...", później do akcji wkracza prokurator.
Społeczne spojrzenie na uprawianie turystyki zmieniło się w wielu względach, m.in. w tym. Choć wypadki w turystyce zdarzają się z różnych powodów, nierzadko ciągle winien jest człowiek.
Dość powiedzieć, że nigdy jak dziś, społeczeństwo wymaga certyfikatów, zaświadczeń o umiejętności. Rodziny uczestników zadają (i słusznie) podchwytliwe pytania organizatorom i patrzą im na ręce itd.. Jest to być może cena za to, że za dużo było przedsięwzięć zorganizowanych nieodpowiedzialnie, że nieprzygotowane panie przedszkolanki prowadziły dzieci w góry itp itd..

Czyli...
Człowiek, który organizuje imprezę turystyczną, zawsze jest odpowiedzialny za jej powodzenie, czyli również za zdrowie jej uczestników. Choćby nawet w prawie 100% przygotował się na wszelkie wypadki losowe, zaplanował wszystko perfekcyjnie i bez zarzutu, może się zdarzyć choćby nieodpowiedzialny uczestnik, który sam doprowadzi do wypadku - ale problemy z tego wydarzenia wynikające i dochodzenie przyczyn będą wówczas bardzo nieprzyjemne również dla takiego kierownika imprezy...

Wyjść jest kilka:

Dlaczego OPP?
U podstaw uzyskania obecnego statusu Oddziału Międzyuczelnianego, oprócz prostych do wyjaśnienia dalekich wniosków wynikających z konieczności dokładniejszego umocowania formalnego i prawnego spraw bezpieczeństwa (o których obrazowo było wyżej), legły też kwestie prestiżowo-organizacyjne. OPP ma inne (niekiedy trochę szersze) możliwości działania niż "OniePP" (po szczegóły odsyłamy do "Ustawy..." a także do naszych - i innych - szkoleń); jednym z ważnych impulsów działania OM jako OPP jest też łatwiejsze umocowanie praktyczne wolontariatu oraz fakt konieczności pokrycia w jakiś sposób (np. poprzez akcję "1% podatku dla OM") kosztów działalności statutowej (czyli działalności turystycznej: imprez, szkoleń itd.), ponieważ ze względów statutowych OM nie może prowadzić działalności gospodarczej (!).
Dlaczego wolontariat?
Dlatego, że tylko uznanie w sposób prawny (odpowiednią podpisaną umową) organizatorów imprez niekomercyjnych a publicznych (!) za wolontariuszy jest praktycznie efektywnym rozwiązaniem.


Inne ważne fakty


Pod kątem formalnym, aby impreza była uznawana za imprezę OM (czyli aby mogła być też uznawana za i firmowana jako impreza któregokolwiek z kół i klubów OM!):

Taka zgłoszona impreza może korzystać z przywilejów:

Pozostałe imprezy należy uznać za imprezy czysto prywatne, za które jedyna odpowiedzialność ponosi organizator z imienia i nazwiska;

Po co zgłaszać imprezy do OM i po co w ogole organizować imprezy w ramach PTTK

Patrz wyżej o imprezach zgłoszonych, oraz:
PTTK jest instytucją sformalizowaną, a to dlatego, że jest instytucją bardzo zlożoną i skomplikowaną. Choćby nawet niektórych (niewielu!) formalizmów możnaby uniknąć, to prawie wszystkie są konieczne, aby zaprowadzić porządek, bez którego PTTK rozsypałaby się bądź nie mogła działać (np. bez szczegółowych rozliczeń finansowych, wymaganych dodatkowo przez instytucje finansowe państwa, wielu przepisów o charakterze porządkowym itd.).
W zamian PTTK daje m.in.:

Nie ma obowiązku działania w strukturach PTTK. Lecz pamiętaj:
Nie działanie w strukturach PTTK uniemożliwia korzystanie z większości w.w., o czym już wielokrotnie była mowa.
c.d.n., ten tekst będzie rozwijany, wpadnij kiedyś znów.

tekst nieautoryzowany
wersja rozwojowa