Ochronę przyrody w Polsce datuje się od czasów Bolesława Chrobrego, który specjalnym dokumentem ograniczył połów bobrów. W 1347 Kazimierz Wielki, a w 1420 i 1423 Władysław Jagiełło wydali zarządzenia zakazujące wycinania cisów, starych dębów itp. Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe, 96 parków krajobrazowych i aż 1072 rezerwatów chroniących rodzimą polską florę i faunę.

Źródło: http://www.polska.pl/galeria/info/konkurs-parki.htm